Vaativat tutkimukset

Hometalot

Hometalot mielletään usein toivottomiksi tapauksiksi. Kokemuksiemme mukaan kohteet ovat kuitenkin useimmiten korjattavissa täysin asuttavaan ja nykyvaatimusten mukaiseen kuntoon.
Huolellinen syyselvitys ja suorittamamme tutkimus kohteessa luo hyvän pohjan kattavalle korjaussuunnittelulle ja toteutukselle.
Käytössämme olevat mikrobitorjunta-aineet ja menetelmät ovat nykyaikaisia ja luotettavia.
Kokemusta kosteusvauriotalojen korjaamisessa eri viranomaistahojen ja VTT:n kanssa yhteistyössä on jo vuodesta 1992 saakka.

Näytteenotot

Yhtenä tutkimusmenetelmänä yrityksessämme on käytössä näytteenotot. On tärkeää, että näytteet kerätään oikein, jotta vältytään virheiltä tulosten tulkinnassa. Näytteet otetaan joko pintapuhtausmenetelmällä tai materiaalinäytteinä. Näytteet analysoidaan pääasiassa Kokkolan elintarvikelaboratoriossa, joka on akreditoitu. Tuloksissa määritellään yleisimmät homelajit, hiivat, aktinomykeetit eli sädesienet ja bakteerit.

Rakennetähystykset

Suoritamme rakennetähystyksiä mm. Olympuksen endoskoopeilla. Endoskooppi tarvitsee vain noin 10 mm reiän, josta tähystimen saa rakenteen sisään. Tähystimellä nähdään selvästi rakenteen sisälle ja havaitaan vauriot tai puutteet sekä voidaan määritellä rakennusmateriaalit ja rakennustapa vaivattomasti ja nopeasti.

Syyselvitys

Onko asunnossasi jokin ongelma, jonka syytä et tiedä etkä saa selville?
Kuten esim. hajuja, asukkaiden sairastelua tai teknisiä ongelmia kuten painehävikkiä lämmitysverkostossa tai muuta vastaavaa.
Teemme ongelmatilanteissa syyselvityksiä, joilla selvitetään vaurion tai epäilyksen aiheuttaja. Ammattitaitoisen henkilökunnan ja nykyaikaisen tutkimuskaluston avulla ongelmat ratkeavat yleensä nopeasti.

Julkiset rakennukset

Julkisissa rakennuksissa on usein mittaviakin ongelmia. Ongelmat saattavat olla monisäikeisiä ja koostuvat usein monista eri tekijöistä. Asiat voivat koskettaa useita henkilöitä esimerkiksi työpaikoilla ja kouluissa. Jatkuva henkilökuntamme koulutus päivittää tietotaitoa, ja tukee hyvällä tavalla kokemusperäistä osaamista.
Yleensä kiinteistövastaava ei itse toimi kyseisissä tiloissa, ja näin ollen tarvitsee ulkopuolisen tutkijan näkemyksen kohteen tilanteesta ja korjaustarpeesta.
Julkisten rakennusten tutkiminen on usein aikaa vaativaa työtä ja vaatii vankkaa ammattitaitoa sekä kokonaisuuden hahmottamiskykyä.
Olemme saaneet hyvää palautetta projekteista, joissa olemme olleet mukana.