Kosteustekninen katselmus

Asunnon myynnin yhteydessä on muodostunut käytännöksi suorittaa kosteustekninen tutkimus kiinteistössä tai asunnossa.
Kosteustekninen katselmus vähentää oleellisesti piilevien kosteusvaurioiden huomaamatta jäämisen riskiä.
Tutkimuksessa käytetään pintakosteusmittareita ja rakenteiden sitä edellyttäessä myös porareikämittauksia. Rakenteita voidaan myös tähystää rakennetäshystimillä porareikien kautta, jolloin päästään arvioimaan rakenteiden sisäistä kuntoa.